czad1

 

Uwaga trujący gaz.

Bądź bezpieczny:

 

  • Zainstaluj czujniki tlenku węgla 
  • Dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych, instalacji wentylacyjnych (używając węgla i drewna nie rzadziej niż raz na 3 m-ce, gazu ziemnego i oleju opałowego raz na 6 m-cy. Właściciel lub zarządca budynku winien zapewnić przegląd instalacji wentylacyjnej raz w roku)
  • Zapewnij prawidłową wentylację, nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
  • Zastosuj mikrowentylację w oknach i drzwiach
  • Urządzenia podłączone do przewodów kominowych użytkuj zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją
  • Nie użytkuj urządzeń grzewczo-kominowych uszkodzonych i wadliwie działających 
  • Nie dokonuj samowolnych przeróbek urządzeń podłączonych do przewodów kominowych
  • Natychmiast powiadamiaj właściciela lub zarządcę o wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych
  • Konserwację lub naprawę przewodów kominowych i urządzeń podłączonych do przewodów kominowych powierzaj tylko osobom posiadającym wymagane uprawnienia
  • Usuwaj wszystkie usterki stwierdzone przez kominiarza, zagrażające zdrowiu i życiu, powstawaniu pożarów
  • Nie spalaj plastików, śmieci, ubrań - dbaj o środowisko

 

Czym jest tlenek węgla?

Jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący, silnie trujący gaz, który przedostaje się przez układ oddechowy organizmu, a następnie wchłaniany jest do krwiobiegu. Może powodować uszkodzenie mózgu i innych narządów.

 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:

 

  • Bóle głowy, ogólne zmęczenie, duszności, problemy w oddychaniu, senność, nudności
  • Osłabienie, zaburzenie orientacji i możliwości oceny sytuacji, powodując u osoby zaczadzonej bierność, nie podejmowanie akcji opuszczenia miejsca nagromadzenia trucizny, utratę przytomności, często śmierć

 

Ratowanie zaczadzonego:

 

  • Natychmiast otworzenie okien, drzwi, aby ułatwić dostęp świeżego powietrza i usunąć trujący gaz
  • Najszybciej, jak to możliwe wynieść zaczadzonego na świeże powietrze
  • Rozluźnić ubranie (pasek, guziki, zamki), nie wychłodzić
  • Przy braku funkcji oddychania, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca

 

Wezwij służby ratownicze: 

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, Straż Pożarną tel. 998 lub 112

 

Gdzie i kiedy powstaje tlenek węgla?

 

  • Przy uszkodzonych, niedrożnych kominach
  • Przez niewłaściwy montaż podgrzewaczy
  • Przy braku wentylacji
  • Przy braku mikrowentylacji w oknach i drzwiach
  • Przy niewłaściwie wentylowanych kominkach, niedrożnych kratkach wentylacyjnych
  • Przy użytkowniu pojazdów i innych urządzeń o napędzie benzynowym w zamkniętych pomieszczeniach 

 

opracowano przy udziale

 Korporacji Kominiarzy Polskich

 

 

 

Konto prowadzone przez bank:

ING Bank Śląski SA

 

nr rachunku bankowego:

86 1050 1588 1000 0090 9299  4186

 

 

 ing bank slaski logo

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Powstańców Śl.5

46-380 Dobrodzień

 

emailkominiarzdobrodzien@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzień

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

 

czynne: pon. - pt.   7.00 - 15.00

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Jałowcowa 5/5

41-806 Zabrze

 

emailkominiarzzabrze@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzieńtel.664 787 985

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

czynne: wt. - pt.  7.45 - 9.00