Apel kominiarski w sprawie zagrożenia, jakim jest zjawisko tzw. smołowania się przewodów kominowych dymowych.


„Smołowanie się" przewodu kominowego dymowego, jest skutkiem nieprawidłowego procesu spalania paliwa stałego i prowadzi
między innymi do zniszczenia komina. Usunięcie zanieczyszczeń z przewodu kominowego, którego produktem spalania jest zamiast sadzy tzw. „smoła," podczas przeprowadzania okresowych czyszczeń przewodów kominowych jest technicznie niemożliwe.


W związku z tym, że tzw. „smoła" w kominie nie jest zanieczyszczeniem przewodu kominowego powstałym w wyniku normalnej, prawidłowej eksploatacji urządzenia grzewczego i komina kominiarze przeprowadzający zgodnie z wymogami ochrony p. poż. czyszczenia tych kominów, nie mogą brać odpowiedzialności za następstwa takiej eksploatacji.


Zjawisko „smołowania się" komina nie jest skutkiem ewentualnych nierzetelnych usług kominiarskich takich jak np. nie wyczyszczenie lub złe wyczyszczenie komina.

 

smołowanie się komina

Proces spalania, o którym mowa powyżej jest najczęściej spowodowany zastosowaniem nieprawidłowego paliwa lub niewłaściwą eksploatacją urządzenia na paliwo stale. Konsekwencją tego jest odkładanie się na wewnętrznej powierzchni komina mokrego kondensatu tj. produktu fizycznie podobnego do smoły o konsystencji gęstej farby o dużej zawartości wilgoci (wody), który wnika w ścianę, co wywołuje zawilgocenia, dalej zmiany osłabiające konstrukcję komina jak i jego właściwości użytkowe. Czyszczenie takiego przewodu ( które odbywa się przy zastosowaniu szczotek kominiarskich) nie daje rezultatów. Jeżeli zjawisko „smołowania" występuje w kominie dymowym stosunkowo niedługo i proces destrukcji komina nie jest zbyt posunięty, należy natychmiast zmienić paliwo i sposób opalania urządzenia grzewczego tak, aby do przewodu odprowadzać suche spaliny o wysokiej temperaturze. Jeżeli w niedługim czasie zjawisko smołowania nie ustąpi tj. smoła nie wyschnie i nie będzie możliwości oczyszczenia komina szczotką kominiarską, należy wówczas bezwarunkowo zaprzestać eksploatacji urządzenia grzewczego, ponieważ nawarstwiająca się „smoła" w kominie stwarza duże zagrożenie pożaru przewodu i jego konsekwencji. Metodą ostateczną usuwania tzw. „smoły" z komina, aczkolwiek kontrowersyjną z uwagi na jej skutek, jest przeprowadzenie wypalania komina. Metoda ta należy do bardzo niebezpiecznych, trudnych i czasochłonnych usług, a ponadto jej rezultat jest zależny od wielu czynników (nie w każdym przypadku można go zastosować) miedzy innymi takich jak stopień zasmołowania i umiejscowienie urządzenia i otworów rewizyjnych. Ponadto usługa ta nie daje gwarancji, że komin w dostatecznym stopniu się wypali, a co najważniejsze, podczas wypalania komin często ulega rozszczelnieniu, co generuje koszty w postaci uszczelniania go, pod warunkiem, że będzie to uszczelnienie możliwe technicznie. 

Wobec powyższego kominiarze apelują o podjęcie stosownych działań uwzględniających argumenty niniejszego pisma, w każdym przypadku, kiedy kominiarz sygnalizuje o wystąpieniu takiego zjawiska ustnie lub pisemnie. 


Powyższe stanowisko i pismo jest skonsultowane i zaakceptowane przez Zarząd Korporacji Mistrzów Kominiarskich
Województwa Śląskiego – organizacji zawodowej.

 

Katowice, dnia 18.10.2016

mistrz kominiarski

Bronisław Gilewski

 

Konto prowadzone przez bank:

ING Bank Śląski SA

 

nr rachunku bankowego:

86 1050 1588 1000 0090 9299  4186

 

 

 ing bank slaski logo

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Powstańców Śl.5

46-380 Dobrodzień

 

emailkominiarzdobrodzien@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzień

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

 

czynne: pon. - pt.   7.00 - 15.00

Zakład Usług Kominiarskich

adres pocztowy placówki ZUK w Dobrodzieniuul. Jałowcowa 5/5

41-806 Zabrze

 

emailkominiarzzabrze@gmail.com

 

telefon kominiarze Dobrodzieńtel.664 787 985

tel.602 767 393

tel.(34) 353 63 38

czynne: wt. - pt.  7.45 - 9.00